pk đá máy xay vắt 1.5kw(A) 1.5kw,1.7kw

Giao hàng:
Giao hàng và lắp đặt tại nhà trên toàn quốc
Giá bán:
150.000
Hỗ trợ khách hàng:
Bảo vệ quyền lợi khách hàng mua được sản phẩm chính hãng, quý khách vui lòng: